İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Üretimin ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden ve Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalamış olan şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;

• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri karşılamayı, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
• Çalışanlarımızın her kademesinde İş Sağlığı ve Güvenliği kültürün oluşması ve yayılması için gerekli etkin çalışmaları yapmayı,
• İşletme sınırları içindeki tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli çalışma alanlarını, proaktif ve yalın iş güvenliği vizyonu ile oluşturmayı,
• Mevcut İş Sağlığı ve Güvenliği koşullarını sürekli iyileştirme ve geliştirme anlayışı içerisinde daha iyi hale getirmeyi,
• Acil Durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve Acil Durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,
• İş Sağlığı ve Güvenliği performansını sistematik olarak ölçmeyi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için gerekli tüm desteği vermeyi,
• İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini değerlendirmeyi, tespit edilen riskleri uygun çözüm metodlar ile kaynağında engellemeyi
• Çalışanlarımızın iş kazası geçirmemeleri ve Meslek Hastalıklarına yakalanmamaları için gerekli her türlü tedbirleri almayı,
• Çalışanlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri her türlü iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli olarak eğitim almasını sağlamayı,

BADE Dokuma Tekstil Halı SAN. TİC. A.Ş. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ile İş Sağlığı ve Güvenliği çalışma grupları içinde alınan faydalı kararları uygulamayı ve ihtiyaç duyulan bütçeyi sağlamayı taahhüt eder.