ETİK KURALLARIMIZ

1.DÜRÜSTLÜK
Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm ikili ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

2.GİZLİLİK
Şirketimize, tedarikçilerimize ve müşterilerimize ait gizli ve özel bilgilerin korunmasına özen gösteririz. Bu gizli ve özel bilgiler sadece Bade Dokuma’nın amaçları doğrultusunda kullanılır; sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşılır. Her türlü gizli bilginin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli – özel bilgi ve belgeleri dışarı çıkarmayız.

3.ÇIKAR ÇATIŞMASI
Bade Dokuma çalışanları olarak çıkar çatışmalarından, çıkar çatışması çıkarabilecek ilişkilerden ve durumlardan uzak durma konusunda hassas davranırız. Mevcut görevimizden yararlanarak şahsen, ailemiz ve yakınlarımız aracılığı ile iş ilişkisi içinde bulunulan kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Bade adını kişisel fayda sağlamak amacı ile kullanmayız. Şirketimiz çıkarları, şahsi çıkarlarımızdan her zaman üstün ve baskındır.

4.SORUMLULUKLARIMIZ
Bade Dokuma çalışanları görevleri ile ilgili yasa ve mevzuatların emrettiği bütün sorumlulukları yerine getirirler. Yasal sorumlulukların yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Bade adına karşı Bade Dokuma iş etiği kuralları çerçevesinde sorumluluklarını hassas bir şekilde yerine getirmeye özen gösterir. Bade Dokuma iş etiği ilkelerini ve bu ilkelerin dayandığı değerleri bilmek, anlamak, içselleştirip gereklerini yapmak ve bunlara uygun hareket etmek tüm Bade çalışanlarının sorumluluğudur.

4.1 Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız
Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa ve doğru şekilde cevap veren, hizmetlerimizi zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunan, müşterilerimize karşı saygı, onur, adalet ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşan bir anlayışla çalışırız.

4.2 Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız
Çalışanlarımıza dürüst, adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Özlük haklarını tam ve doğru biçimde kullanmasını sağlarız. Çalışanlarımızın bireysel gelişimleri için gerekli çabayı gösterir ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı amaçlarız. Hiçbir çalışanımızla ilgili şahsi ve özel bilgileri sızdırmayız.

4.3 Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız
İyi bir müşteriden beklendiği gibi adil ve saygılı davranırız. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklığımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

4.4 Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız
Sadece yasal ve etik olan alanlarda etkili bir şekilde rekabet ederiz. Haksız Rekabetten kaçınırız.

4.5 Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız
İnsan haklarının, demokrasinin, çevrenin ve hayvan haklarının korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için önemlidir. İyi bir vatandaş olma bilinci ile toplumsal konularda hassas bir şekilde hareket ederiz. Kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışırız. Rüşvet veya maksadı aşan bedelle hediye, ürün vermeyiz ve kabul etmeyiz.

Her türlü Görüş ve Önerileriniz için bize; etik@badehali.com adresinden ulaşabilirsiniz.