SOSYAL SORUMLULUK

Amacımız

BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. TİC. A.Ş. Sosyal Sorumluluk gereklerinin bir şirket kültürü haline gelmesini hedeflemektir. Bu nedenle bünyesinde sosyal uygunluk standartlarını uygulamaktadır.

BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. TİC. A.Ş. Sosyal Uygunluk standartları ile ürün veya hizmetlerini gerçekleştirirken, çalışanlarının kanunlardan ve ilgili standartlardan kaynaklanan tüm haklarını almasını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevre kirlenmesinin önlenmesine uygun hareket etmeyi taahhüt etmektedir.

• İyi kalite,
• Uygun fiyat,
• Zamanında teslim,
• Sosyal uygunluk kurallarına uyuma göre

tedarikçilerini değerlendirmektedir. BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. TİC. A.Ş. Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin ölçülmesi için 2017 yılında ISO 9001:2015 sertifikası almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. TİC. A.Ş. daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için;
• İş sağlığı güvenliği risklerini belirleyerek kontrol altına almayı,
• İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal mevzuatı ve müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerini uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standardlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Sürekli gelişmeyi sağlamak üzere yönetim sistemini ve uygulamalarını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
• Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi,
• Tedarikçilerinin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmayı taahhüt etmiştir.

Sosyal Uygunluk-Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Yaygınlaşması İçin Eğitim

Sosyal Uygunluk – Çevre – İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerinin fabrika içinde bilinmesi ve benimsenmesi için her yıl çalışanlara ve yeni işe alınanlara sosyal uygunluk konularında periyodik olarak eğitimler verilmektedir.

Her türlü Görüş ve Önerileriniz için bize; etik@badehali.com adresinden ulaşabilirsiniz.

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. ve TİC. A.Ş. firmasının yönetimi ‘’Önce İnsan‘’ anlayışı ile tüm çalışanlarını bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını ve Sosyal Uygunluğun tüm davranış kurallarına uyulmasını, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi ve eğitimlerle desteklemeyi taahhüt etmektedir.

Yönetmelik ve şartlara BADE DOKUMA TEKSTİL HALI SAN. ve TİC. A.Ş. firmasının standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, İş ortaklarımızın ve personelimizin çalışma ortamında İş Sağlığı ve Çevre Şartlarına uygun olarak çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek tüm iç ve dış etken ya da tehlikelerle ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı, çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı,  taahhüt eder.